Besluitenlijst - Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 25 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 28 maart 2024

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 maart 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 17 april 2024.  Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Poolstok: uitnodiging algemene vergadering op 31 mei 2024: goedkeuren agenda & vaststellen mandaat

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering d.d. 31 mei 2024 van Poolstok cvba goed te keuren en de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van 25 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Mededelingen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 april 2024

 

Sociale ActiveringsCluster HAgeland (SACHA) - Kennisneming jaarverslag 2023 en wijziging samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van uitstap door lokale besturen Zoutleeuw en Linter - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een aangepaste samenwerkingsovereenkomst van de Sociale Activering Cluster Hageland goed naar aanleiding van het uit de cluster stappen van 2 lokale besturen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links Sociale ActiveringsCluster HAgeland - samenwerkingsovereenkomst.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarverslag Welzijn 2023 - Kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2023 van dienst Welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links 2023_Jaarverslag_Welzijn_RvMW_202404.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.