Besluitenlijst - Vast bureau

Van 15 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Notulen d.d. 8 april 2024

De notulen van de vergadering van 8 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen VB lijst 2024/75 BTV, VB lijst 2024/76 ALG

Het vast bureau van 15-04-2024 keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Vermindering prestaties

Het vast bureau gaat akkoord om de 80% statutaire benoeming van een medewerker te herzien naar een benoeming van 70%

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Besluiten algemeen directeur d.d. 09.04.2024

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 09 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Jaarverslag PBW 2023 - kennisneming

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag PBW 2023.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Agenda OCMW-Raad 25 april 2024

Het vast bureau neemt kennis van de agenda van de OCMW-Raad van 25 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.