Besluitenlijst - Vast bureau

Van 22 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Notulen d.d. 15 april 2024

De notulen van de vergadering van 15 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Goedkeuring bestelbonnen VB lijst 2024/11

Het vast bureau van 22-04-2024 keurt de lijst van de bestelbonnen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen VB lijst 2024/85 BTV, VB lijst 2024/86 ALG

Het vast bureau van 22-04-2024 keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Aangifte REMI subsidie - uniek verslag POD Maatschappelijke Integratie - toelageperiode 1/5/2023 tem. 29/02/2024 - Goedkeuring

Jaarlijks verantwoordt de sociale dienst het inzetten van federale subsidiebudgetten aan de POD Maatschappelijke Integratie via het uniek verslag. Het Vast Bureau keurt de verantwoording voor REMI subsidie 2023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.