Besluitenlijst - Vast bureau

Van 18 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Notulen d.d. 11 maart 2024

De notulen van de vergadering van 11 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen VB lijst 2023/280 ALG, VB lijst 2024/58 BTV, VB lijst 2024/59 ALG

Het vast bureau van 18-03-2024 keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Besluiten algemeen directeur d.d. 13.03.2024

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 13 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Agenda OCMW-Raad 28 maart 2024

Het vast bureau neemt kennis van de agenda van de OCMW-Raad van 28 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.