Besluitenlijst - Vast bureau

Van 6 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Notulen d.d. 29 april 2024

De notulen van de vergadering van 29 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Goedkeuring bestelbonnen VB lijst 2024/13

Het vast bureau van 06-05-2024 keurt de lijst van de bestelbonnen goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen VB lijst 2024/95 ALG

Het vast bureau van 06-05-2024 keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.