Besluitenlijst - Vast bureau

Van 25 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Notulen d.d. 18 maart 2024

De notulen van de vergadering van 18 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring bestelbonnen VB lijst 2024/9

Het vast bureau van 25-03-2024 keurt de lijst van de bestelbonnen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen VB lijst 2023/281 ALG, VB lijst 2024/63 ALG

Het vast bureau van 25-03-2024 keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Besteding toelage voedselhulp - toelagejaar 2024 - Goedkeuring

Het vast bureau legt de bestedingswijze van de toelage voedselhulp 2024 vast: deze toelage zal worden ingezet om het aanbod basisproducten binnen de voedselhulp op peil te houden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Vrijwilligerswerk - Medewerker Sociale Kruidenier (P.A.) - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de overeenkomst goed voor vrijwilligerswerk tussen OCMW Bierbeek en de vrijwilliger die binnen de Sociale Kruidenier aan de slag gaat.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Besluiten algemeen directeur d.d. 19.03.2024

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 19 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verwerkingsovereenkomst e-loonstroken Cipal Schaubroeck

Het vast bureau keurt de verwerkingsovereenkomst e-loonstroken van Cipal Schaubroeck voor OCMW Bierbeek goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.