Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 25 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 28 maart 2024

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Poolstok: uitnodiging algemene vergadering op 31 mei 2024: goedkeuren agenda & vaststellen mandaat

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Sociale ActiveringsCluster HAgeland (SACHA) - Kennisneming jaarverslag 2023 en wijziging samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van uitstap door lokale besturen Zoutleeuw en Linter - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarverslag Welzijn 2023 - Kennisneming

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.