Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 23 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 25 april 2024

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant (Solikoop) - algemene vergadering van 13 mei 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde - bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 13 mei 2024

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EthiasCo cvba: gewone algemene vergadering d.d. 13 juni 2024 - goedkeuren agenda & vaststellen van het mandaat

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interleuven: algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

IGO div: Algemene vergadering van 21 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.