Besluitenlijst - Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 23 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 25 april 2024

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 april 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 15 mei 2024.  Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant (Solikoop) - algemene vergadering van 13 mei 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde - bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 13 mei 2024

OCMW Bierbeek heeft de mail van Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba (Solikoop) betreffende de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering die plaatsvindt op 13 mei 2024 ontvangen op 11 mei 2024.  Omdat de algemene vergadering plaatsvond op 13 mei 2024 en er voorafgaand de zitting van de OCMW-raad een besluit genomen diende te worden, heeft het vast bureau hierover een princiepsbeslissing genomen op 13 mei 2024 die nu aan de OCMW-raad ter bekrachtiging wordt voorgelegd.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EthiasCo cvba: gewone algemene vergadering d.d. 13 juni 2024 - goedkeuren agenda & vaststellen van het mandaat

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2024 van EthiasCo goed te keuren en de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interleuven: algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2024 van Interleuven goed te keuren en de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

IGO div: Algemene vergadering van 21 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2024 van IGO div goed te keuren en de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Mededelingen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.