Besluitenlijst - Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 29 februari 2024

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 februari 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 20 maart 2024.  Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een samenwerkingsprotocol goed met het Vlaams gewest voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links Protocol VHT Oekraïne.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Actualisering toewijzingsreglement voor het verhuren van 2 appartementen gelegen in de Pastoriestraat 3 te 3360 Korbeek-Lo via een sociale insteek - Goedkeuring

In kader van beleidsdoelstelling 5 'Een actief woonbeleid, met de nadruk op duurzaam en betaalbaar wonen' uit het meerjarenplan van lokaal bestuur Bierbeek 2020-2025, worden 2 appartementen in de Pastoriestraat in Korbeek-Lo verhuurd met een sociale insteek. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een actualisering goed van het toewijzingsreglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links Reglement inschrijvingsvoorwaarden Pastoriestraat 3.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Aanpassing prijsbeleid klusdienst aan huis in kader van verplaatsingen naar recyclagepark - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een aanpassing van het prijsbeleid van de dienstverlening klusdienst aan huis goed. Afvoeren van afval en materialen wordt voortaan via een forfaitaire prijs aangerekend.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links 2024_Beleid_Klusdienst_aan_huis_Bierbeek_aanpassing_recyclagepark.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Mededelingen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokaal bestuur Bierbeek - Goedkeuring

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.