Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 29 februari 2024

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Actualisering toewijzingsreglement voor het verhuren van 2 appartementen gelegen in de Pastoriestraat 3 te 3360 Korbeek-Lo via een sociale insteek - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Aanpassing prijsbeleid klusdienst aan huis in kader van verplaatsingen naar recyclagepark - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokaal bestuur Bierbeek - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.