Agenda Gemeenteraad

Van 25 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 28 maart 2024

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarrekening 2023 kerkfabriek Sint-Ermelindis - advies

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarrekening 2023 protestantse kerk - advies

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Aanvullend verkeersreglement - tonnagebeperking traject K. Albertlaan-Panoramalaan - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Poolstok: uitnodiging algemene vergadering op 31 mei 2024 : goedkeuren agenda & vaststellen mandaat

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Zefier: gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Iverlek: algemene vergadering tevens jaarvergadering d.d. 26 juni 2024 - goedkeuring agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Rapportering LEKP 1.0 - 2023 - Kennisname

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.