Agenda Gemeenteraad

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 29 februari 2024

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Aanvullend verkeersreglement dynamische eenrichting Kloosterstraat - aanpassing uren

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F24 te Bierbeek - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre -  lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Onder Den Toren vzw - aanduiding van gemeentelijke afvaardiging in de algemene vergadering en het bestuursorgaan - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Politieverordening voor beperkte snelheidsovertredingen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Verklaring Initiatief Trustone voor lokale besturen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Grondinnames Neervelpsestraat - ontwerpen van authentieke akten - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Trampolinehal vzw Turn Around Bierbeek: goedkeuring akte van recht van opstal

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Investeringssubsidie vzw Turn Around Bierbeek voor de bouw van trampolinehal - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw - algemene vergadering op 23 maart 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde - bekrachtiging collegebeslissing d.d. 18 maart 2024

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.