Agenda Gemeenteraad

Van 23 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 25 maart 2024

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement - dynamische eenrichting Bergstraat/fietsstraat Bergstraat/landbouwweg Middelbosstraat & Sint-Hilariusgat - aanpassing uren dynamische eenrichting - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement locaties voor het opladen van elektrische voertuigen horende bij de uitrol van publiek toegankelijke laadpunten - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement autodelen - stand- en laadplaats voor Cambio-deelwagens - openbare parking Tiensesteenweg 89 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Ruisbroekstraat - goedkeuring offerte

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Bruulstraat - goedkeuring offerte

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Verbouwen en uitbreiden gemeenteloods (ABB 2024/01_OZB): goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Dijledal: aanduiden afgevaardigde voor de algemene vergadering der aandeelhouders op 8 mei 2024 - bekrachtiging collegebeslissing 6 mei 2024

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

De Lijn: algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EcoWerf: algemene vergadering 12 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EthiasCo cvba: gewone algemene vergadering d.d. 13 juni 2024 - goedkeuren agenda & vaststellen van het mandaat

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

De Watergroep : algemene vergadering van 14 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Creat Services dv (voorheen TMVS dv): algemene jaarvergadering van 18 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interleuven: algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

IGO div: Algemene vergadering van 21 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Mededelingen

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Cultuurcentrum Bierbeek vzw - kennisneming agenda algemene vergadering 11 juni 2024 - goedkeuring voorstel afrekening 2023 – mandaat GR-leden op algemene vergadering

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Velpestraat door gele onderbroken streep

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Opheffing gemeenteweg nr. 6 en chemin particulier - voorlopige goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Ridderstraat - goedkeuring offerte

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Heraanleg Vinaafstraat en Noéstraat - bestek, plannen, lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Voorlopig onteigeningsbesluit perceel ‘Kraaiberg' - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Buurtinformatienetwerken: evaluatieverslag 2022-2023 – kennisname

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

CVSO Bistro de borre: algemene vergadering d.d. 14 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Vragenkwartiertje

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.