Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 29 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Notulen d.d. 22 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 april 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/16

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/86 en 2024/18 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de organisatie van het Yukatan Festival van scouts de Toekan op zaterdag 4 mei 2024 aan de Kerselaanlaan 2a

Naar aanleiding van de organisatie van het Yukatan Festival van scouts de Toekan op zaterdag 4 mei 2024 zal in de de Kerselaarlaan éénrichtingsverkeer met rijrichting naar de Tiensesteenweg ingevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. chapewerken aan de Hoegaardsesteenweg 50a op maandag 6 mei 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van chapewerken aan de Hoegaardsesteenweg 50a zal de openbare weg op maandag 6 mei 2024 gedeeltelijk ingenomen worden. Een parkeerverbod en een voorrangsregeling wordt ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. rioolaansluiting aan de Vinaafstraat 35 van maandag 6 t.e.m. woensdag 8 mei 2024

Naar aanleiding van een rioolaansluiting van maandag 6 t.e.m. woensdag 8 mei 2024 wordt het openbaar domein aan de Vinaafstraat 35 tijdelijk volledig ingenomen. De straat wordt afgesloten en een omleiding wordt voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken aan Tiensesteenweg 114-120 van maandag 20 t.e.m. woensdag 22 mei 2024

Naar aanleiding van werken aan de Tiensesteenweg 114-120, worden parkeerplaatsen op het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van maandag 20 t.e.m. woensdag 22 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. samenkomst oldtimerclub Bisschoppenstraat 4 op zondag 23 juni 2024

Naar aanleiding van een samenkomst van oldtimerclub LOV aan de Bisschoppenstraat 4 op zondag 23 juni 2024 wordt de Bisschoppenstraat afgesloten vanaf 12:00u tot 20:00.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Opening openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/162)

Het college van burgemeester en schepenen opent het openbaar onderzoek van 29 april 2024 tot en met 28 mei 2024 voor de aanvraag voor het slopen van bestaande winkelruimtes en het bouwen van commerciële ruimtes en appartementen in de Hoogstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/021) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het aanleggen van verhardingen en van de tuin op een perceel gelegen te Noéstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/022) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het isoleren van de voor- en achtergevel op een perceel gelegen in de Bruulstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/024) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning in de Bierbeekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/026) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het plaatsen van L-profielen op een perceel gelegen in de Kwakkelbosstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Advies Beroep omgevingsvergunning (2023/153) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een advies bij het beroep tegen een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een perceel gelegen in de Dorpsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Ruilverkavelingscomite Willebringen - aanpassing definitieve belofte van toelage - dossier wegen deel ontharding - B.B.nr. VLB/2023/RVK30003_030 -  goedkeuring

De aanvraag voor de definitieve belofte van toelage aan het Ruilverkavelingscomite Willebringen voor dossier wegen deel ontharding - B.B.nr. VLB/2023/RVK30003_030, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Heraanleg voetpaden Ridderstraat, Ruisbroekstraat en Bruulstraat - aanstelling ontwerper

De ontwerper voor de heraanleg voetpaden Ridderstraat, Ruisbroekstraat en Bruulstraat wordt aangesteld.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

vervangen van de doeken van 5 knikarmschermen aan het gemeentehuis - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de het vervangen van de doeken van 5 knikarmschermen aan het gemeentehuis goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Netwerkevent Bierbeekse ondernemers 3 juni 2024 Bremtkapel Lovenjoel in samenwerking met Raad Lokale Economie

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie en de acties met betrekking tot het netwerkevent van de Bierbeekse ondernemers op 3 juni 2024, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Streetart - Out of the Woods - Koning Albertlaan - toelating

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om tussen 1 mei 2024 en 1 augustus 2024 zes wolpanelen op te hangen aan de cortenstaalbogen in de Koning Albertlaan in Korbeek-Lo.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Investeringssubsidie sociaal-culturele verenigingen - 2023

Het college van burgemeester en schepenen beslist om investeringssubsidies uit te betalen aan twee socio-culturele verenigingen voor de uitbreiding van hun instrumentarium (werkjaar 2023).

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

klachtenbehandeling - huur de velpe 15 & 16 maart 2004 - financiële compensatie - goedkeuring

In kader van de klachtenbehandeling keurt het college van burgemeester en schepenen een financiële compensatie aan de klager, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Deelname aan het leesbevorderingsprogramma Boekstart - goedkeuring

Na de jarenlange uitnodiging van tweejarigen en hun ouders naar de bib, stapt de bibliotheek over op het leesbevorderingsprogramma Boekstart, dat zich richt op baby's en kleuters van 0 tot 2,5 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Subsidie verdeling lokale Kinderopvanginitiaitieven april 2024 (tweede semester 2023)

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidies van lokale opvanginitiatieven voor de periode van juni 2023 tot en met december 2023, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Subsidie buurtfeest Bierbeekstraat (deel), Krijkellaan, Krijkelberg en Eikeboomlaan op 31/08/2023 van 16 tot 23 u - dossier 2024.27

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe voor het buurtfeest van de Bierbeekstraat op 31/08/2024.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Noodhulp n.a.v. de humanitaire ramp in Gaza ten gevolge van het Israëlisch-Palestijns conflict

Het college van burgemeester en schepenen keurt de noodhulp aan Gaza via Artsen zonder Grenzen, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 april 2024

 

Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur d.d. 24.04.2024

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer d.d. 24 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.