Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 6 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Notulen d.d. 29 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 april 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/17

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/87, 2024/19 en 2024/20 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. herstelling rijweg na een nutswerken t.h.v. de Lovenjoelsestraat-Neervelpsestraat in de periode van dinsdag 7 t.e.m. vrijdag 24 mei 2024

Naar aanleiding van de herstelling van de rijweg na nutswerken aan de Lovenjoelsestraat - Neervelpsestraat wordt het openbaar domein plaatselijk ingenomen in de periode van dinsdag 7 t.e.m. vrijdag 24 mei 2024. Er wordt een driekleurige verkeerslichtenregeling ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis aan de Bruulstraat 39 op vrijdag 10 mei 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan de Bruulstraat 39, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen op vrijdag 10 mei 2024 en wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis aan de Tiensesteenweg 124a op maandag 13 mei 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan de Tiensesteenweg 122a wordt de parkeerstrook op het openbaar domein (ter hoogte van Tiensesteenweg 124a) plaatselijk ingenomen op maandag 13 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. wegherstel aan de Bisschoppenstraat 10 van maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 14 juni 2024

Naar aanleiding van een wegherstelling in de periode van maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 14 juni 2024 wordt het openbaar domein aan de Bisschoppenstraat 10 tijdelijk volledig ingenomen. De straat wordt afgesloten en een omleiding wordt voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken aan Tiensesteenweg 199 van maandag 27 t.e.m. woensdag 29 mei 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Tiensesteenweg 199, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van maandag 27 t.e.m. woensdag 29 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan Vengerstraat 43 van donderdag 30 mei t.e.m. maandag 3 juni 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Vengerstraat 43, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van donderdag 30 mei t.e.m. maandag 3 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een werken aan de Rozenlaan 4 van vrijdag 14 t.e.m. dinsdag 18 juni 2024

Naar aanleiding van een opruimwerken aan de Rozenlaan 4, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van vrijdag 14 t.e.m. dinsdag 28 juni 2024 en wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Verkiezingen 9 juni 2024: vaststelling kiezerslijst

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst vast voor de verkiezingen van het Europees, het Federaal en het Vlaams Parlement op zondag 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Offerte herstelling rijweg aan aansluiting Krabbesheidestaat - Opvelpsestraat - goedkeuring

De offerte van de herstelling rijweg aansluiting Krabbesheidestraat - Opvelpsestraat wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Plaatsing nieuwe lier, nieuwe voortrek en noodstop voor de theaterzaal

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offertevraag voor het plaatsen van een nieuwe lier voor de portaaltrek, een nieuwe voorportaal en een noodstop voor de theaterzaal, goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Jurysamenstelling  examen 0,5 VTE AM Vrije Tijd (C1-C3)

De samenstelling van de jury voor het examen voor de functie van 0,5 VTE administratief medewewerker in de borre wordt aangepast door de mogelijke afwezigheid van een van de juryleden.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Streetart brug Bierbeekstraat - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor het plaatsen van een mural op de spoorwegbrug over de Bierbeekstraat goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Toekenning levering van speeltoestellen voor het speelterrein van Krekelhof

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van nieuwe speeltoestellen voor Krekelhof goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Subsidie buurtfeest Ruisbroekstraat op 31/08/2024 van 16 tot 23 u - dossier 2024.31

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe voor het buurtfeest van de Ruisbroekstraat op 31/08/2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Tuinconcert Bieststraat 62, 3360 Bierbeek op zaterdag 25/05/2024, van 19u tot 00u - dossier 2024.32

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een tuinconcert, Bieststraat 62, Bierbeek, op 25/05/2024 van 19 u tot 00 u.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Noodhulp n.a.v. de humanitaire crisis na 1 jaar oorlog in Soedan

Het college van burgemeester en schepenen keurt op advies van de GRIS noodhulp goed aan Artsen zonder Grenzen voor medische en humanitaire hulpverlening in 10 gebieden in Soedan.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Subsidie Mondiale Solidariteit - Cat. D - Persoonlijk engagement in het Zuiden - Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen kent op advies van de Raad Internationale Samenwerking, GRIS, een subsidie categorie D (persoonlijk engagement in het zuiden) voor het dienstjaar 2024 voor vrijwilligerswerk in Nepal, toe.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Subsidie Mondiale Solidariteit - Cat. D - Persoonlijk engagement in Oeganda - Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen kent op advies van de Raad Internationale Samenwerking, GRIS, een subsidie categorie D (persoonlijk engagement in het zuiden) voor het dienstjaar 2024 voor vrijwilligerswerk in Oeganda, toe.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 mei 2024

 

Dijledal: Algemene vergadering der aandeelhouders op 8 mei 2024 : goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

De gemeente heeft de aangetekende brief van Dijledal van 23 april 2024 betreffende de uitnodiging van de algemene vergadering op 8 mei 2024 om 20.00 u, ontvangen.  Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt op 8 mei 2024 en er voorafgaand de zitting van de gemeenteraad een besluit genomen diende te worden, heeft het college van burgemeester en schepenen hierover een beslissing genomen op 6 mei 2024 die op de gemeenteraad van 23 mei 2024 ter bekrachtiging zal worden voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.