Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 22 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Notulen d.d. 15 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 15 april 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/15

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/85 en 2024/17 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

OCMW/BZ/Omgeving - huur 2e rolcontainer 140L  'confidentieel papier' gelijkvloers - afhaling 1x/4weken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de  huur van een tweede rolcontainer voor 'confidentieel papier', goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Contantbelasting voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijk afval: gewoon huisvuil, grofvuil, gft, pmd en zachte plastics - Dienstjaar 2024

Het kohier van de contantbelasting voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijk afval: gewoon huisvuil, grofvuil, gft, pmd en zachte plastics, dienstjaar 2024 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de asfaltwerken in de Hoogstraat in de periode van maandag 22 t.e.m. donderdag 25 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van asfaltwerken, wordt het openbaar domein in de Hoogstraat plaatselijk, ingenomen in de periode van maandag 22 t.e.m. donderdag 25 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken aan de Hoegaardsesteenweg 50a op dinsdag 23 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van werken aan de Hoegaardsesteenweg 50a zal de openbare weg op dinnsdag 23 april 2024 gedeeltelijk ingenomen worden. Een parkeerverbod en een voorrangsregeling wordt ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de aanleg van de fietssuggestiestroken langs de Bierbeekstraat in de periode van dinsdag 23 april t.e.m. vrijdag 17 mei 2024

Naar aanleiding van de aanleg van fietssuggestiestroken in de Bierbeekstraat, van de Vengerstraat t.e.m. de Eikeboomlaan wordt de Bierbeekstraat in de periode van dinsdag 23 april t.e.m. vrijdag 17 mei 2024 ingenomen. De uitvoering gebeurt in 2 fazen waarbij telkens de helft van de rijweg ingenomen wordt. Een voorrangsregeling met verkeerslichten wordt ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken aan Tiensesteenweg 134 van donderdag 25 t.e.m. vrijdag 26 april 2024

Naar aanleiding van werken aan de Tiensesteenweg 134, worden parkeerplaatsen op het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van donderdag 25 t.e.m. vrijdag 26 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Panoramalaan 1 van vrijdag 26 t.e.m. dinsdag 30 april 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Panoramalaan 1, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van vrijdag 26 t.e.m. dinsdag 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Koning Albertlaan 72 in de periode van vrijdag 26 t.e.m. dinsdag 30 april 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Koning Albertlaan 72, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen in de periode van vrijdag 26 t.e.m. dinsdag 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis aan de Bierbeekstraat 45-4 op dinsdag 28 mei 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan de Bierbeekstraat 45-4, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen op dinsdag 28 mei 2024 en wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis aan Mevrouwkensveld 3 in de periode van maandag 3 t.e.m. woensdag 5 juni 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan Mevrouwkensveld 3, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen in de periode van maandag 3 t.e.m. woensdag 5 juni 2024 en wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de inhuldiging van het fietspad aan de Korbeek-Losestraat en de Bierbeekstraat op vrijdag 14 juni 2024

Naar aanleiding van de  inhuldiging van het fietspad aan de Korbeek-Losestraat en de Bierbeekstraat op vrijdag 14 juni 2024 zal de parking aan de Eikeboomlaan-Bierbeekstraat ingenomen worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Verdeling onroerende goederen Afd. 4, Sectie A, nrs. 248 a en 248 b

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een deling van een eigendom gelegen te Bierbeek, Opvelp, Waversesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Verdeling onroerende goederen Afd. 4, Sectie B, nr. 189 n

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een deling van een eigendom gelegen te Bierbeek, Lovenjoel, Bruulstraat 41.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Verdeling onroerende goederen Afd. 4, Sectie B, nr. 264 d

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een deling van een eigendom gelegen te Bierbeek, Opvelp, Hoegaardsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen (2024/037)

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een melding voor het maken van een nieuwe raamopening in de achtergevel op een perceel in de Pastoriestraat.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/171) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenfokkerij op de Ijzerenwegstraat 4.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/178) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning op de Lovenjoelsestraat.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/178) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het bouwen van een ééngezinswoning in de Lovenjoelsestraat.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/016) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het verbouwen van een ééngezinswoning in de Neervelpsestraat.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/171) - weigering

Het college van burgemeester en schepenen weigert een vergunning aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenfokkerij op de Ijzerenwegstraat.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Omgevingsvergunning (24/V/86) - Verzaking - Kennisname

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verzaking aan een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Bierbeek, Lovenjoel, Tiensesteenweg 332A.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Deelname aan het bovenlokaal project van Oost-Brabantse bibliotheken: 'Met de bib naar buiten' - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname bij het gezamenlijke project van Oost-Brabantse bibliotheken om met een nieuw laagdrempelig aanbod 'naar buiten' te komen op locaties als buurt- en woonzorgcentra, sociale woonwijken, buurtfeesten e.d.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur d.d. 19.03.2024

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer d.d. 19 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 april 2024

 

Verslag kerkraad Sint-Ermelindis - algemeen administratief toezicht

In kader van administratief toezicht wordt er kennis genomen van het verslag van de kerkraad Sint-Ermelindis.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.