Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 15 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Notulen d.d. 8 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 8 april 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/14

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/84, 2024/15 en 2024/16 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een rioolinspectie t.h.v. de Koning Albertlaan 5-63 in de periode van woensdag 17 t.e.m. vrijdag 19 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van een rioolinspectie aan de Koning Albertlaan 5-63 wordt het openbaar domein plaatselijk, ingenomen in de periode van woensdag 17 t.e.m. vrijdag 19 april 2024. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een rioolinspectie t.h.v. de Bierbeekstraat 7-49 in de periode van woensdag 17 t.e.m. vrijdag 19 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van een rioolinspectie aan de Bierbeekstraat 7-49 wordt het openbaar domein plaatselijk, ingenomen in de periode van woensdag 17 t.e.m. vrijdag 19 april 2024. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de inhuldiging van het vredesmonument aan de Eikeboomlaan-fietssnelweg op vrijdag 19 april 2024

Naar aanleiding van de  inhuldiging van het vredesmonument aan de Eikeboomlaan-fietssnelweg op vrijdag 19 april 2024 zal de Eikeboomlaan vanaf de Bierbeekstraat t.e.m. het recyclagepark ingenomen worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken fietssnelweg aan de Bierbeekstraat - Rijsmortelstraat in de periode van maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van werken voor de fietssnelweg Leuven-Tienen aan de Bierbeekstraat ter hoogte van de Rijsmortelstraat wordt het openbare domein tijdelijk, 1 dag in de periode van maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 april 2024, ingenomen waarbij er aan de Bierbeekstraat een verkeerslichtenregeling wordt ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken t.h.v. de Lovenjoelsestraat-Bovenheidsestraat van donderdag 2 t.e.m. vrijdag 3 mei 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van nutswerken aan de Lovenjoelsestraat-Bovenheidestraat wordt het openbaar domein plaatselijk, ingenomen van donderdag 2 t.e.m. vrijdag 3 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de wielerwedstrijd Vlaams-Brabantse Pijl voor juniores op zondag 5 mei 2024 te Korbeek-Lo

Naar aanleiding van de Vlaams-Brabantse Pijl, op zondag 5 mei 2024 van 12.00u tot 18.00u, worden veiligheidsmaatregelen genomen bij volgende straten:

Vengerstraat, Oudebaan, Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pellenberstraat, Bieststraat, Kasteelstraat en Pastoriestraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. dakwerken aan de Vengerstraat 63 in de periode van maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 21 juni 2024

Naar aanleiding van dakwerken aan de Vengerstraat 63 wordt het openbare domein van maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 21 juni plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de wielerwedstrijd Bierbeek juniores op 26 mei 2024 n.a.v. Bierbeek kermis

Naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor junioren te Bierbeek op zondag 26 mei 2024 van 12u00 tot 19u00, worden veiligheidsmaatregelen genomen bij volgende straten: Bergstraat, Keibergstraat, Ruisbroekstraat, Poelblokweg, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Krabbesheidestraat, Bevekomsestraat en Dorpsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de wielerwedstrijd Bierbeek Elite zonder contract op donderdag 30 mei 2024 n.a.v. Bierbeek kermis

Naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor elites zonder contract te Bierbeek op donderdag 30 mei 2024 van 17u00 tot 21u15 worden veiligheidsmaatregelen genomen bij volgende straten: Bergstraat, Keibergstraat, Ruisbroekstraat, Poelblokweg, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Krabbesheidestraat, Bevekomsestraat en Dorpsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de wielerwedstrijd Bierbeek nieuwelingen op zondag 2 juni 2024 n.a.v. Bierbeek kermis

Naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor junioren te Bierbeek op zondag 2 juni 2024 van 12u00 tot 19u00 worden veiligheidsmaatregelen genomen bij volgende straten: Bergstraat, Keibergstraat, Ruisbroekstraat, Poelblokweg, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Krabbesheidestraat, Bevekomsestraat en Dorpsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. organisatie van een buurtfeest aan de Dageraadlaan op zaterdag 29 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen zal naar aanleiding van een buurtfeest op zaterdag 29 juni 2024 de Dageraadlaan afsluiten.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. organisatie van het buurtfeest aan de Vinaafstraat 6 t.e.m. 14 op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2023

Naar aanleiding van het buurtfeest aan de Vinaafstraat  zal de Vinaafstraat vanaf huisnummer 6 t.e.m. 14 verkeersvrij gemaakt worden op zaterdag 24 augustus 2024 vanaf 13:00 u t.e.m. zondag 25 augustus 2024 om 02:00 u.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/170) - vergunning.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in de Hoogstraat te Bierbeek.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Nutswerken Fluvius  Hoogstraat - Smisstraat - dossiernummer HNW390232

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluvius om werken aan de nutsleidingen aan de Hoogstraat-Smisstraat uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Raming fietssuggestiestroken Bierbeekstraat van Eikeboomlaan tot Vengerstraat - principiële goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanleg van fietssugestiestroken langs de Bierbeekstraat van de Eikeboomlaan tot de Vengerstraat, over een lengte van 2 x 700 m goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Speelzone de borre uit te nodigen firma's

Tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2024, is de goedkeuring  verleend aan het bestek met nr. 2024/BRM/526 en de raming voor de opdracht

“Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre”, opgesteld door Gemeente Bierbeek.

Het college keurt de uit te nodige firma's goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Oldtimertentoonstelling t.v.v. vzw Oostrem op de parking van Korbeek-Sport op 14/07/2024 - dossier 2024.23

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een oldtimertentoonstelling op de terreinen van Korbeek-Sport op 14/07/2024 van 11 u tot 18 u.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

We Ride – Cyclotocht ‘Ride Leuven 2024’' op 15/08/2024 - Doortocht en bewegwijzering - dossier 2024.24

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan We Ride voor de doortocht en bewegwijzering van een cyclotocht 'Ride Leuven 2024’ op 15/08/2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Arbeidsongeval van 3 juli 2023 - consolidatie zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Het college van burgemeester en schepenen beslist het arbeidsongeval op 2 maart 2023 overkomen aan een medewerker te consolideren op 15 april 2024 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur d.d. 04.04.2024

Het college neemt kennis van een beslissing van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer d.d. 04.04.2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Jaarverslag PBW 2023 - kennisneming

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag PBW 2023.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 april 2024

 

Agenda gemeenteraad 25 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de gemeenteraad van 25 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.