Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 8 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Notulen d.d. 25 maart 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/13

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/83 en 2024/14 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken aan de Pastoriestraat 41a in de periode van maandag 18 maart t.e.m. maandag 8 april 2024 - VERLENGING t.e.m. 22 april 2024

Naar aanleiding van werken aan de Pastoriestraat 41a, wordt het voetpad op het openbaar domein plaatselijk ingenomen in de periode van maandag 18 maart t.e.m. maandag 22 april 2024 voor het plaatsen van een bouwstelling.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de asfaltwerken in Bierbeek in de periode van woensdag 3 t.e.m. vrijdag 12 april 2024 - aanvulling

Naar aanleiding van het uitvoeren van asfaltwerken in Bierbeek, wordt het openbaar domein plaatselijk, ingenomen in de periode van woensdag 3 t.e.m. vrijdag 12 april 2024 en van maandag 22 t.e.m. donderdag 25 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een rioolinspectie t.h.v. de Lovenjoelsestraat in de periode van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van een rioolinspectie aan de Lovenjoelsestraat wordt het openbaar domein plaatselijk, ingenomen in de periode van maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2024. Er wordt een driekleurige verkeerslichtenregeling ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Kloosterstraat 1 op donderdag 11 april 2024

Naar aanleiding van werken aan nutsleidingen aan de Kloosterstraat 1 op donderdag 11 april 2024, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. verhuis Hoogstraat 18 - 1 op zaterdag 13 april 2024

Naar aanleiding van een verhuis op zaterdag 13 april 2024 aan de Hoogstraat 18 - 1 wordt het openbare domein plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis - Stationsstraat 71a op 13 en 14 april 2024

Naar aanleiding van een verhuis op 13 en 14 april 2024 aan de Stationsstraat 71a, wordt het openbaar domein t.h.v. Stationsstraat 86-88 plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan Molenbeemd 1 in de periode van maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2024

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan Molenbeemd 1 ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Tiensesteenweg 89 in de periode van maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2024

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Tiensesteenweg 89 ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. verhuis Bierbeekstraat 20 op donderdag 2 mei 2024

Naar aanleiding van een verhuis op donderdag 2 mei 2024 wordt het openbaar domein aan de Bierbeekstraat 20 plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. 'verhuis' aan de Tiensesteenweg 122-1 op vrijdag 3 mei 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan de Tiensesteenweg 122a-1 wordt de parkeerstrook op het openbaar domein plaatselijk ingenomen op vrijdag 3 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Waversesteenweg 134a van maandag 6 t.e.m. woensdag 8 mei 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Sterrenlaan 19, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van maandag 6 t.e.m. woensdag 8 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. 'verhuis' aan de Tiensesteenweg 124 op vrijdag 5 juli 2024

Naar aanleiding van een verhuis aan de Tiensesteenweg 124 wordt de parkeerstrook op het openbaar domein plaatselijk ingenomen op vrijdag 5 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 8 april 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. werken t.h.v. de Bergstraat 61 van vrijdag 12 t.e.m. zaterdag 13 april 2024

Naar aanleiding van de uitvoering van werken aan de Bergstraat 61 van vrijdag 12 t.e.m. zaterdag 13 april 2024, wordt het openbaar domein, plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Inschrijving meerderjarige EU-burger voor de Europese verkiezingen 9 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen erkent de vraag van meerderjarige inwoners die onderdaan zijn van de Europese Unie om als kiezer ingeschreven te worden bij de Europese verkiezingen in België op 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Urnenkelderconcessie voor 20 jaar - 2024/19

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 20-jarige concessie goed voor een urnenkelder.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Verlenging grafconcessie met 10 jaar - 2024/20

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verlenging met 10 jaar goed van een bestaande grafconcessie.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Grafconcessie voor 30 jaar - 2024/21

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 30-jarige concessie goed voor een graf.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Urnenkelderconcessie voor 20 jaar - 2024/22

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 20-jarige concessie goed voor een urnenkelder.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Urnenkelderconcessie voor 20 jaar - 2024/23

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 20-jarige concessie goed voor een urnenkelder.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Grafconcessie voor 20 jaar - 2024/24

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 20-jarige concessie goed voor een graf.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Verdeling onroerende goederen Afd. 1, Sectie H, nr. 179 g3

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een deling van een eigendom gelegen te Bierbeek, Priorijweg en Mevrouwkensveld.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen (2024/030)

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een melding voor het ontmantelen van de dakstructuur op een perceel in de Bosstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen (2024/034)

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een melding voor zorgwonen in de Bierbeekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Opening openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/017)

Het college van burgemeester en schepenen opent het openbaar onderzoek van 2 april 2024 tot en met 1 mei 2024 voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning in de Bieststraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Opening openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/027)

Het college van burgemeester en schepenen opent het openbaar onderzoek van 2 april 2024 tot en met 1 mei 2024 voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in de Hoogstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/129) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voorhet verbouwen van een woning tot tweewoonst op de Stationsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/164) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op de Dreefstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/165) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een distributiecabine op de Weg tussen Weiden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/166) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda op de Waversesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/129) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het verbouwen van een woning tot tweewoonst in de Stationsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/164) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis in de Dreefstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/165) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag voor het slopen van een bestaande HS-cabine en het plaatsen van een distributiecabine op het perceel gelegen te Weg tussen Weiden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/166) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag van het bouwen van een veranda in de Waversesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/007) - weigering

Het college van burgemeester en schepenen weigert een vergunning aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het opdelen van een woning in 2 appartementen in de Hoegaardsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Advies tot afwijking op de verplichte bijstand van een architect zoals voorzien in artikel 4 van de architectenwet

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies tot afwijking op de verplichte bijstand van een architect zoals voorzien in artikel 4 van de architectenwet op de bescherming van titel en het beroep van architect.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Heraanleg fietspaden Neervelpsestraat deel 2 van Lovenjoelsestraat tot Boutersem - goedkeuring vorderingsstaat 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorderingstaat 3 goed voor de heraanleg van de fietspaden aan de Neervelpsestraat van de Lovenjoelsestraat tot Boutersem.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Heraanleg fietspaden Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat - vorderingsstaat 13 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 13 van de werken voor de heraanleg van de fietspaden aan de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Vervangen pomp IBA Opvelpsestraat 45 - onderdeel van het Riopact-takenpakket

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vervanging van de pomp van de IBA aan de Opvelpsestraat 45, onderdeel van het Riopact-takenpakket, goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Melding IIOA klasse 3-verdere exploitatie van een houtschrijnwerkerij 2024/040 - Akteneming

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding  voor de voortgezette exploitatie van een houtschrijnwerkerij, gesitueerd aan de Dreefstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Sint-Hilariuskerk Bierbeek - restauratiewerken dak (2023/ABB/516) - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt restauratiewerken van het dak van de Sint-Hilariuskerk.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Schrijnwerk GBS 't Klavertje - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht "Schrijnwerk GBS 't Klavertje".

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Gemeentelijke basisschool 't Klavertje: indiening subsidieaanvragen voor 3 vestigingen

Het college van burgemeester en schepenen zal 3 subsidieaanvragen indienen voor de bouw van nieuw schoolgebouwen (GBS 't Klavertje, KS Opvelp en KS Lovenjoel).

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Begeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor gemeente en OCMW (2024/ABB/530) - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de begeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor gemeente en OCMW, goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Optimalisatie ventilatie theaterzaal cc de borre (AT/23152/02): goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's m.b.t. de opdracht 'Optimalisatie ventilatie theaterzaal cc de borre'.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Overeenkomst streetart Boerenproject - goedkeuring

In het kader van Boerenproject Regio Oo(g)st wordt een overeenkomst getekend tussen het college van burgemeester en schepenen en de eigenaar van de muur waar streetart aangebracht zal worden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Gunning kampvervoer zomer 2024 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning goed van het kampvervoer voor de zomer van 2024 voor jeugdverenigingen Scouts De toekan, Chiro Karoo en Chiro Hiperlie.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

K. Veloclub Korbeek-Lo -Wielerwedstrijd 28ste Vlaams-Brabantse Pijl op zondag 05/05/2024 - dossier 2024.04

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating en logistieke steun aan de Koninklijke Veloclub Korbeek-Lo voor de organisatie van de wielerwedstrijd '28ste Vlaams-Brabantse Pijl' op zondag 05/05/2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

28ste Vlaams-Brabantse Pijl op zondag 05/05/2024  - toelage aan K. Veloclub Korbeek-Lo - dossier 2024.05

Het college van burgemeester en schepenen verleent een toelage aan de Koninklijke Veloclub Korbeek-Lo voor de organisatie van de 28ste Vlaams-Brabantse Pijl op 05/05/2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Bierbeeks Sportcomité vzw - Wielerwedstrijd junioren op 26/05/2024 om 15u n.a.v. Bierbeek kermis - dossier 2024.19

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vraag van Het Bierbeeks Sportcomité voor de organisatie van een wielerwedstrijd junioren op 26/05/2024 om 15 u  n.a.v. Bierbeek kermis, goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Bierbeeks Sportcomité vzw - Wielerwedstrijd elite op 30/05/2024 om 18 u,  n.a.v. Bierbeek kermis - dossier 2024.20

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het Bierbeeks Sportcomité voor de organisatie van een wielerwedstrijd voor elite op 30/05/2024 om 18 u  n.a.v. Bierbeek kermis.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Bierbeeks Sportcomité vzw - Wielerwedstrijd voor nieuwelingen op zondag 02/06/2024 om 15 u,  n.a.v. Bierbeek kermis - dossier 2024.21

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het Bierbeeks Sportcomité voor de organisatie van een wielerwedstrijd voor nieuwelingen op 02/06/2024 om 15 u n.a.v. Bierbeek kermis.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Defensie 15 Wing Luchttransport: Doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de Indian Day Motorrun op 02/06/2024 - dossier 2024.16

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Defensie 15 Wing Luchttransport voor de doortocht en bewegwijzering van de Indian Day Motorrun op 02/06/2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Subsidie buurtfeest (zomeraperitief) Groot Park Lovenjoel, op 16/06/2024, van 10.30 u tot 13 u - dossier 2024.22

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe aan de VME van het Groot Park in Lovenjoel voor het buurtfeest (zomeraperitief) op 16/06/2024, van 10.30 u tot 13 u.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Legends Trails vzw : Wandel-en looptocht van 28/06 tot 30/06/2024 - Organisatie en bewegwijzering - dossier 2024.18

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Legends Trails vzw voor de organisatie en bewegwijzering van een wandel- en looptocht van 28/06 tot 30/06/2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Buurtfeest Vinaafstraat op zaterdag 24/08/2024 (van 13u tot 02u) - Afsluiten (deel) straat en subsidie - dossier 2024.15

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een buurtfeest van de Vinaafstraat op zaterdag 24/08/2024, van 13 u tot 02 u.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Verlenging contract van bepaalde duur (38/38) met 6 maanden - technisch assistent (D1-D3) bij de groendienst

Het college van burgemeester en schepenen verlengt het contract van een voltijds technisch assistent bij de groendienst met 6 maanden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling deeltijds (0.2VTE) communicatiemedewerker in vervangingscontract

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een deeltijds (7.6/38) communicatiemedewerker in een vervangingscontract van onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer - 11/24 - uit het lerarenplatform schooljaar 2023-2024 - 2de trimester

Het college gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke deeltijdse lager onderwijzer (11/24) vanuit het lerarenplatform in vervanging van lager onderwijzend personeel.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling van een tijdelijke kleuteronderwijzer - 1/24 - uit het lerarenplatform schooljaar 2023-2024 - 2de trimester

Het college gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke deeltijdse kleuteronderwijzer (1/24) vanuit het lerarenplatform in vervanging van kleuter onderwijzend personeel.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer - vervanging korte afwezigheid

Het college gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke deeltijdse lager onderwijzer - vervanging korte afwezigheid.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer 18/24 - vervangingsopdracht

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer - 18/24.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Aanstelling 6/24 lager onderwijzer - TADD - aanvullende lestijden ten laste van het werkingsbudget

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een lager onderwijzer TADD voor 6/24 - aanvullende lestijden personeel ten laste van het werkingsbudget.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Meerjarenplan 2026-20311 - opmaak omgevingsanalyse en inspiratienota - gunning

Het lokaal bestuur wenst zich te laten begeleiden in de opmaak van de omgevingsanalyse in kader van het meerjarenplan 2026-2031. Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van deze overheidsopdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 8 april 2024

 

Uitleen stemhokjes sociale verkiezingen Zorggroep Sint-Kamillus op 16 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen leent 3 stemhokjes uit aan Zorggroep Sint-Kamillus naar aanleiding van hun sociale verkiezingen op 16 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024