Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 18 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Notulen d.d. 11 maart 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 11 maart 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/11

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2024/12 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Bergstraat 49 van vrijdag 15 t.e.m. dinsdag 19 maart 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Bergstraat 49, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van vrijdag 15 t.e.m. dinsdag 19 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Bloesemlaan 2 van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 maart 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Bloesemlaan 2, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. nutswerken aan de Sterrenlaan 19 van maandag 25 t.e.m. donderdag 28 maart 2024

Naar aanleiding van nutswerken aan de Sterrenlaan 19, wordt het openbaar domein tijdelijk plaatselijk ingenomen van maandag 25 t.e.m. donderdag 28 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. de heraanleg van de Perrestraat in Bierbeek in de periode van dinsdag 19 april 2024 t.e.m. vrijdag 31 januari 2025

Naar aanleiding van het uitvoeren van de heraanleg van de kassei-verharding in de Perrestraat, ter hoogte van Remmelenbos, wordt het openbaar domein ingenomen in de periode van dinsdag 19 april 2024 t.e.m. vrijdag 31 januari 2025.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Verdeling onroerende goederen Afd. 4, Sectie C, nr. 71 f

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een deling van een eigendom gelegen te Bierbeek, Opvelp, Perrenveld.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Opening openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2024/025)

Het college van burgemeester en schepenen opent het openbaar onderzoek van 18 maart 2024 tot en met 16 april 2024 voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad in de Kwakkelbosstraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Advies voorlopige bescherming als monument kasseiweg Nieuwe Geldenaaksebaan

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een advies bij het ministrieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de kasseiweg Nieuwe Geldenaaksebaan.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Advies voorlopige bescherming als monument kasseiweg Bevekomsestraat

Het college van burgemeester en schepenen verleent een advies bij het ministrieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de kasseiweg Bevekomsestraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Heraanleg fietspaden Neervelpsestraat deel 2 van Lovenjoelsestraat tot Boutersem - goedkeuring vorderingsstaat 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorderingstaat 2 goed voor de heraanleg van de fietspaden aan de Neervelpsestraat van de Lovenjoelsestraat tot Boutersem.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Premie ondersteuning streekeigen soorten: onderhoud knotbomen - domeinnr. KB-2024-01

Het college van burgemeester en schepenen beslist een subsidie toe te kennen voor het onderhoud van knotbomen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Premie voor het gebruik van herbruikbare luiers - dossier nr. HL-2024-02

Het college van burgemeester en schepenen beslist een subsidie toe te kennen voor de aankoop van herbruikbare luiers.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Deelname project 'Behaag je tuin 2024' in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland - samenaankoop plantgoed

Het college van burgemeester en schepenen besluit deel te nemen aan de samenaankoop 'Behaag je tuin' van 1 tot 15 oktober 2024, in samenwerking met Regionaal Landschap Dijeland.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Aankoop brandweerkluizen voor alle gemeentegebouwen - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van brandweerkluizen goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Projecten sociale pijler verbroedering - Actieplan 2024-2025

De sociale pijler van de verbroedering in Oña voert miniprojecten uit voor duurzame ontwikkeling. Het college van burgemeester en schepenen keurt een nieuw projectkader uitgewerkt voor de periode 2024-2025, goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

VBS De Kinderberg - Vastenvoettocht op vrijdag 22/03/2024 - dossier 2024.14

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan VBS De Kinderberg voor de organisatie van een vastenvoettocht voor Broederlijk Delen op 22/03/2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Aanstelling monitoren sportweek Pasen 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van de monitoren voor de creaweek en sportweek van 2 tot 12/04/2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur d.d. 13.03.2024

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer d.d. 13 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer 18/24 - vervangingsopdracht

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke lager onderwijzer - 18/24.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Verslag kerkraad Sint-Ermelindis - algemeen administratief toezicht

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kerkraad Sint-Ermelindis die plaatsvond op 1 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw: algemene vergadering op 23 maart 2024: goedkeuren agenda & vaststellen van het mandaat - princiepsbeslissing

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agenda van de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw van 23 maart 2024 goed  en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde. Deze collegebeslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 maart 2024

 

Agenda gemeenteraad 28 maart 2024

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.