Besluitenlijst - College van burgemeester en schepenen

Van 25 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Notulen d.d. 18 maart 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18 maart 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring lijst bestelbonnen CBS 2024/12

De lijst van de bestelbonnen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring aanrekeningen CBS lijst 2023/82 en 2024/13 en vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de aankoopfacturen goed en verklaart de verkoopfacturen invorderbaar.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen voor het innemen van het openbaar domein en parkeerverbod in de Dalkruidstraat van 25 maart tot 30 april 2024

Naar aanleiding van het uitvoeren van werken aan de Dalkruidstraat en het Ganzerikplein in de periode van 25 maart 2024 tot en met 30 april 2024 wordt het openbaar domein ingenomen en wordt een parkeerverbod ingesteld.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. een verhuis op 29 maart 2024 - Hoogstraat 4a

Naar aanleiding van een verhuis op 29 maart 2024 aan de Hoogstraat 4a te 3360 Bierbeek, wordt het openbaar domein plaatselijk ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. het instellen van tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Kerselaarlaan op 30 maart 2024

Naar aanleiding van de organisatie van het evenement 'Wandelen en fietsen met de Toekan' de FOS Toekan te Lovenjoel op 30 maart 2024 vanaf 8.30h tot 18.00h, wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kerselaarlaan met een rijrichting van de Stationsstraat naar de Tiensesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Keizerstraat 4a in de periode van woensdag 3 april t.e.m. dinsdag 9 april 2024.

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van woensdag 3 t.e.m. dinsdag 9 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Keizerstraat 4a ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Velpestraat 47 in de periode van woensdag 3 april t.e.m. dinsdag 9 april 2024.

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van woensdag 3 t.e.m. dinsdag 9 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Velpestraat 47 ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Dorpsstraat 16 in de periode van woensdag 3 april t.e.m. dinsdag 9 april 2024.

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van woensdag 3 t.e.m. dinsdag 9 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat 16 ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Stationsstraat 50 in de periode van woensdag 3 april t.e.m. dinsdag 9 april 2024.

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van woensdag 3 t.e.m. dinsdag 9 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Stationsstraat 50 ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Politieverordening van het college van burgemeester en schepenen n.a.v. installatie laadpaal aan de Lovenjoelsestraat 53a in de periode van woensdag 3 april t.e.m. dinsdag 9 april 2024.

Naar aanleiding van het plaatsen van een laadpaal in de periode van woensdag 3 t.e.m. dinsdag 9 april 2024 worden 2 parkeerplaatsen aan de Lovenjoelsestraat 53a ingenomen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Ambtshalve afschrijving uit de bevolkingsregisters

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Sluiting openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning (2023/162) voor stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande winkelruimtes en het bouwen van commerciële ruimtes en 50 appartementen op de Hoogstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (2023/125) - vergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 appartementen met bovengrondse garage op het perceel gelegen te Groot Park.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Samenaankoop provinciebestuur Vlaams-Brabant 'Zaai een bloemenakker' van zakjes bloemenzaad 2024 - deelname

Het college van burgemeester en schepenen beslist dit jaar nog eens deel te nemen aan de provinciale samenaankoop van zakjes met een bloemenzaadmengsel, die gratis aan inwoners ter beschikking gesteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Schrijnwerken GBS 't Klavertje: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor de schrijnwerken bij GBS 't Klavertje, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Streetart brug Bierbeekstraat - Goedkeuring beschrijving opdracht en uit te nodigen kunstenaars

Het college van burgemeester en schepenen keurt de beschrijving van de opdracht en de uit te nodigen kunstenaars voor het aanbrengen van streetart op de brug in de Bierbeekstraat goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Toewijzing kampvervoer Ko'Ma 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kampvervoer in 2024 voor de erkende Bierbeekse jeugdvereniging jongerenkoor Ko'Ma goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

organisatie Buitenspeeldag 17 april 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Buitenspeeldag op 17 april 2024 van 13 u tot 17 u rond de borre en in samenwerking met Adem vzw in het Klein Park goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Toekan op tocht op zaterdag  30/03/2024 van  8.30 u tot 18 u - dossier 2024.17

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan vzw Steunvereniging De Toekan voor de organisatie van ’ De Toekan op Tocht’ op 30/03/2024, van 8.30 u tot 18 u.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Scouts Fos de Toekan - Yukatan-festival op zaterdag 04/05/2024, van 16u tot 03u - dossier 2024.06

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Scouts Fos De Toekan voor de organisatie van een festival op zaterdag 04/05/2024, aan hun lokalen in de Kerselaarlaan.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Vacantverklaring 0,5 VTE administratief medewerker voor de dienst vrije tijd, contractueel voor onbepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van 0,5VTE  administratief medewerker voor de dienst vrije tijd - C1-C3 via een contract van onbepaalde duur vacant.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Vacantverklaring 1 VTE administratief medewerker voor de dienst vrije tijd, contractueel voor onbepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van 1 VTE administratief medewerker voor de dienst vrije tijd - C1-C3 via een contract van onbepaalde duur vacant.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanstelling 1 VTE administratief medewerker Vrije Tijd (C1-C3) met een contract van onbepaalde duur - Goedkeuring

Het college gaat over tot de aanstelling van 1 VTE administratief medewerker secretariaat-onthaal (C1-C3) met een contract van onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanstelling technisch assistent groendienst met vaststelling wervingsreserve van 1 jaar

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van 1 VTE Technische assistent groendienst (D1-D3) met een contract van bepaalde duur ( 6 maanden ) met vaststelling wervingsreserve van 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

klachtenbehandeling - dossier 2024/002 - financiële compensatie - goedkeuring

In kader van de klachtenbehandeling keurt het college van burgemeester en schepenen een financiële compensatie aan de klager, goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verwerkingsovereenkomst e-loonstroken Cipal Schaubroeck

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verwerkingsovereenkomst e-loonstroken van Cipal Schaubroeck voor de gemeente Bierbeek goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.